BIBLIOTEKA

Nx
ënës dhe vizitorë të nderuar, këtu mund të gjeni informata për resurset të cilat i posedon Biblioteka e shkollës.

Biblioteka e shkollës filloi punën në Shkurt të vitit 2005. Kjo bilbiotekë është e pajisur mjaftë me botime dhe tituj nga më të ndryshmet. Numri total i botimeve që janë në dispozicion të lexuesve është plotë 1234 copë.

Biblioteka e shkollës ka rregullorën e vet të punës. Për të qenë edhe ju pjesë e bilbiotekës, ejani dhe vizitone për tu informuar më shumë me procesin e marrjes dhe dorëzimit të librave. Procesi i anëtarësimit bëhet në bashkëpunim me kujdestarin tuaj.

Më poshtë mund të gjeni disa nga librat më të kërkuar në bibliotek, të autorëve shqiptar dhe të huaj.

MJEDA –“Fan S. Noli”

SAMI FRASHERI –“Shqipëria çka çen çështë  e çdo të bëhet”

ABDULLAH THAQI –“Ani Kosovë ani”

ALI PODRIMJA-“ Kush vret ujkun”

AVNI AGUSHI –“Kohë e pa kohë

NAIM FRASHËRI –“Të vegjëlit”

RIFAT KUKAJ-“Dy përralla të mëdhaja”

LUIGJ GURAKUQI –“Tufë lulesh”

VEHBI KIKAJ –“Shtëpija ime ka sy”

ISMAIL KADARE -“Princesha Argjiro”

ALI PODRIMJA- “Poezi”

VELLEZERIT GRIM- “Përralla”

EZOPI – “Perralleza”

DANIELL DEFO –Robinson Kruso “

KARLLO KOLLADI –“Pinoku “

VEHBI KIKAJ –“Sarajt e pallatit tim” etj.

Ahmet Hoxha - 2012